Δουλεύεις σε «εταιρεία» ή σε «εταιρία»;Στα αρχαία ελληνικά συναντάμε και τις δυο λέξεις (εταιρεία και εταιρία), αλλά οι αρχαίοι γραμματικοί τις συγκρίνουν μεταξύ τους.

Εταιρία είναι η φιλία (αντίθ. της λέξης έχθρα), ενώ εταιρεία (θηλ. του επιθέτου εταίρειος < έταιρος = σύντροφος) είναι η οικειότητα με ένα ή πολλούς φίλους, συντρόφους ή συντεχνίτες.

Οπωσδήποτε, και λόγω της σημασιολογικής συγγένειας και εξαιτίας προβλημάτων που συνδέονται με τη γραπτή παράδοση των αρχαίων κειμένων, οι δυο λέξεις συχνά συγχέονται και αλληλοκαλύπτονται.

Η νεοελληνική εταιρεία αποτελεί απόγονο της αρχαίας εταιρείας (=συνεταιρισμός, σύλλογος, σύνδεσμος, αδελφότητα), γεγονός που υποδεικνύει την ορθή γραφή της λέξης.

Πηγή: Το λεξικό της «άσπρης λέξης» 1ος χρόνος


#εταιρεία #Ορθογραφία

© 2016-2019 δημιουργήθηκε από την ομάδα "Σωστός Λόγος"

Επικοινωνία:  sostoslogos@gmail.com