Κέρκυρα: η χώρα των ΦαιάκωνΑρχαία ονομασία: Κέρκυρα και Κόρκυρα (λατ. Corcyra)

Οι αρχαίοι την ταύτιζαν με τη Σχερία, τη χώρα των Φαιάκων στην Ομηρική Οδύσσεια (ραψ. ε).

Αβέβαιη η ετυμολογία της λέξης. Κατά την επικρατέστερη άποψη το όνομα του νησιού ανάγεται στην ιλλυρική λέξη για τη βαλανιδιά. Κατ' άλλη άποψη, ως αρχικός τύπος, από τον οποίο προέκυψε το όνομα του νησιού, πρέπει να θεωρηθεί το Κέρκυρες (οι), ονομασία φύλλου που κατοίκησε εκεί.

Η σημερινή ευρωπαϊκή ονομασία του νησιού (Corfu) προέρχεται από το μεσαιωνικό του όνομα Κορυφώ.

Πηγή: Το λεξικό της άσπρης λέξης 3ος χρόνος#Κέρκυρα #Corfu

© 2016-2019 δημιουργήθηκε από την ομάδα "Σωστός Λόγος"

Επικοινωνία:  sostoslogos@gmail.com