Ο πρώην και ο τέως, συνώνυμα ή όχι;Πρώην είναι ο παλαιότερος, αυτός που αναφέρεται γενικά στο παρελθόν.

Η μητέρα μου, πρώην τραπεζικός, συνεργάζεται σήμερα με εκπαιδευτικούς οργανισμούς

Τέως είναι ο ακριβώς προηγούμενος, αυτός που αντικαταστάθηκε πρόσφατα από κάποιον άλλο ή παύθηκε,

π.χ. από ένα αξίωμα, χωρίς να αντικατασταθεί.

Ο τέως βασιλιάς δέχτηκε χωρίς σχόλια την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με την περιουσία του.

#Εννοιολογικά #ΔιαφοράΣημασίας #ΣυχνάΛάθη

64 views

© 2016-2019 δημιουργήθηκε από την ομάδα "Σωστός Λόγος"

Επικοινωνία:  sostoslogos@gmail.com