"κυβερνών" ή "κυβερνόν" κόμμα;Η λέξη κυβερνών, που χρησιμοποιείται ως επιθετικός προσδιορισμός στα νέα ελληνικά, προέρχεται από μετοχή του αρχαιοελληνικού ρήματος κυβερνάω/ω. Οι μετοχές που σχηματίζει στα τρία γένη γράφονται με "ω": ο κυβερνών-η κυβερνώσα-το κυβερνών.

Άρα, ο κυβερνών σχηματισμός, η κυβερνώσα παράταξη, το κυβερνών κόμμα.

Παρόμοια: ο αποχρών λόγος, πο αποχρώσες ενδείξεις, ο ζων οργανισμός, η ζώσα ύλη, οι επιζώντες, οι συζώντες.

#ΣυχνάΛάθη #Ορθογραφία

2,564 views

© 2016-2019 δημιουργήθηκε από την ομάδα "Σωστός Λόγος"

Επικοινωνία:  sostoslogos@gmail.com