"ψηλή" ή "ψιλή" κυριότητα;Ψηλός είναι εκείνος που έχει μεγάλο ύψος. Π.χ. Ψηλή κοπέλα.

Ψιλός είναι α) ο λεπτός. Π.χ. Ψιλή κλωστή, ψιλή φέτα, β) (για ήχο) που έχει οξύ και διαπεραστικό τόνο. Π.χ Ψιλή φωνή.

Σύμφωνα με τη νομική ορολογία, ο κάτοχος της ψιλής κυριότητας δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να κερδίζει από το ακίνητο. Ως συνέπεια δεν φορολογείται για εισοδήματα τα οποία παράγονται από το ακίνητο.

Συχνά οι όροι συγχέονται και ακούμε "υψηλή κυριότητα" το οποίο είναι εντελώς λανθασμένο.

#Ορθογραφία #ΔιαφοράΣημασίας #Εννοιολογικά #ΣυχνάΛάθη

1,237 views

© 2016-2019 δημιουργήθηκε από την ομάδα "Σωστός Λόγος"

Επικοινωνία:  sostoslogos@gmail.com