"ηθικολόγος" ή "ηθολόγος";Ηθικολόγος είναι αυτός που ηθικολογει, που κάνει κήρυγμα περί ηθικής, συνήθως χρησιμοποιείται ειρωνικά μιας και η ηθικολογία απορρέει από περιορισμένη οπτική.

Συνώνυμο: ηθικιστής

Ηθολόγος είναι ο επιστήμονας που ασχολείται με την ηθολογία, κλάδο της βιολογίας που ασχολείται με την ερμηνεία της συμπεριφοράς των ζώων. Η λέξη προέρχεται ετυμολογικά από τη λέξη ήθος.

#ΔιαφοράΣημασίας #Ετυμολογία

99 views

© 2016-2019 δημιουργήθηκε από την ομάδα "Σωστός Λόγος"

Επικοινωνία:  sostoslogos@gmail.com