Βασικοί Κανόνες

Ο κανόνας της σύγχρονης γλωσσολογίας «νόμος είναι η χρήση» μας υπενθυμίζει συνεχώς ότι, αν χρησιμοποιηθεί ευρέως από τη γλωσσική κοινότητα ένας τύπος ακόμη και θεωρούμενος άστοχος ή λαθεμένος με βάση ιστορικούς ή άλλους γλωσσικούς κανόνες, τελικά η χρήση του πρέπει να γίνει αποδεκτή ως υπάρχουσα, ισχύουσα.

Υπάρχουν όμως αναμφισβήτητα λάθη σε όλα τα επίπεδα τα οποία οδηγούν στην απόλυτη γλωσσική παρακμή.

​Είναι σωστό να χρησιμοποιούμε ΚΕΦΑΛΑΙΑ;

© 2016-2019 δημιουργήθηκε από την ομάδα "Σωστός Λόγος"

Επικοινωνία:  sostoslogos@gmail.com