"πολιτισμικός" ή "πολιτιστικός";Ο πολιτιστικός αναφέρεται κυρίως σε δραστηριότητες που προωθούν τον πολιτισμό: Πολιτιστικός Σύλλογος.

Ο πολιτισμικός αναφέρεται γενικότερα στον πολιτισμό: Αλλοιώνεται ο πολιτισμικός και κοινωνικός ιστός της Θεσσαλονίκης.

Συχνά όμως οι δύο τύποι χρησιμοποιούνται εναλλακτικά: Πολιτισμικός Οργανισμός του Δήμου Αθηναίων.

#ΔιαφοράΣημασίας #Εννοιολογικά #Σημασία #ΣυχνάΛάθη

680 views

© 2016-2019 δημιουργήθηκε από την ομάδα "Σωστός Λόγος"

Επικοινωνία:  sostoslogos@gmail.com