"σύγκλιση" ή "σύγκληση";Σύγκλιση σημαίνει κίνηση προς το ίδιο κοινό σημείο, συμπέρασμα, αποτέλεσμα κ.λπ.

Π.χ. σύγκλιση απόψεων, σύγκλιση τάσεων.

Σύγκληση σημαίνει πρόσκληση πολλών προσώπων για συγκεκριμένο σκοπό.

Π.χ. η σύγκληση της ολομέλειας, η σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

#ΔιαφοράΣημασίας #Εννοιολογικά #Ορθογραφία #ΣυχνάΛάθη #ΟμόηχεςΛέξεις

12 views

© 2016-2019 δημιουργήθηκε από την ομάδα "Σωστός Λόγος"

Επικοινωνία:  sostoslogos@gmail.com