Η χρήση της "δοτικής". (Μέρος 1ο)Η δοτική πτώση μολονότι δεν διατηρήθηκε στη νεοελληνική γλώσσα, έχει παραμείνει σε αρκετές στερεότυπες εκφράσεις και αποτελεί κατάλοιπο από τη λόγια γλωσσική μας παράδοση.

Ας δούμε τις πιο συνηθισμένες εκφράσεις και τη σημασία τους:

  • βάσει (+ του, της, των κ.λπ.): σύμφωνα με, π.χ. Βάσει του άρθρου 3 του Συντάγματος.

  • δημοσία δαπάνη: με έξοδα του κράτους

  • δυνάμει (+ του, της, των κ.λπ.): σύμφωνα με

  • ελέω (+ του, της, των κ.λπ.): χάρη σε

  • ενώπιος ενωπίω: πρόσωπο με πρόσωπο, ανοιχτά

  • λόγω (+ του, της, των κ.λπ.): εξαιτίας του, της, των κ.λπ.

  • τωόντι: πράγματι

  • φυσικώ τω λογω: καθώς είναι φυσικό

  • τυφλοίς όμμασι: με κλειστά μάτια (μεταφορικά: με απόλυτη εμπιστοσύνη)

#Δοτική

10 views

© 2016-2019 δημιουργήθηκε από την ομάδα "Σωστός Λόγος"

Επικοινωνία:  sostoslogos@gmail.com