Να σου "επιστήσω" ή "εφιστήσω" την προσοχή;Το ρήμα εφιστώ προέρχεται από το αρχαίο ρήμα εφίστημι (επί + ίστημι) που σήμαινε "τοποθετώ". Ως σύνθετο ρήμα σχηματίζει τον αόριστο "επέστησα" και τον μέλλοντα "θα επιστήσω".

π.χ. Θα ήθελα να επιστήσω την τιμή σας, στον ιδιαίτερο προσκεκλημένο της βραδιάς.

Παρόμοια σχηματίζεται και το καθιστώ (κατά + ίστημι): κατέστησα, θα καταστήσω σαφές.

#Ορθογραφία #Ετυμολογία #ΣυχνάΛάθη

16,437 views

© 2016-2019 δημιουργήθηκε από την ομάδα "Σωστός Λόγος"

Επικοινωνία:  sostoslogos@gmail.com